225 nieuwe woningen voor Horstkamp

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om meer woningen in Horstkamp te gaan bouwen dan op grond van het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Volgens wethouder Lyda Sneevliet gaat het om een verantwoorde uitbreiding: “Oorspronkelijk was het de bedoeling om 180 woningen te gaan bouwen in dit gebied. Door nu in te zetten op de bouw van ongeveer 225 woningen voldoen we én aan de maatschappelijke vraag naar meer woningen én zorgen we voor een betere balans tussen kosten en opbrengsten.” Het is de verwachting dat de raad het voorstel bespreekt in de vergadering van 21 februari.

Voorbeeld van type huis

Een sfeerimpressie van de mogelijke woningen in Horstkamp

Een betere opzet

Het ontwikkelen van een nieuwe wijk of buurt kost veel geld. Een weiland verandert in een wijk met wegen, riolering, elektriciteit en andere voorzieningen. Maar eerst moet de grond bouwrijp worden gemaakt. Tegelijkertijd zijn de bouwkosten in korte tijd fors toegenomen, onder andere door de schaarste in bouwmaterialen. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een betere opzet: meer woningen en tegelijkertijd met voldoende ruimte. Met 225 woningen, omgerekend zo’n 25 woningen per hectare, blijft er in Horstkamp voldoende ruimte over voor een mooi in te richten openbaar gebied met plekken om te spelen, te wandelen of te parkeren”, stelt wethouder Lyda Sneevliet vast.

Betaalbare woningen

De uitbreidingswijk Horstkamp ligt tussen de zuidkant van de nieuwbouwwijk De Dijkjes, de Oostelijke Rondweg en de Oostendorperstraatweg. Aan de zuidkant ligt de begraafplaats Oostelijke Rondweg. In ieder geval kent de wijk straks 20 % sociale huurwoningen en de nodige goedkope en betaalbare koopwoningen. Andere ideeën voor de wijk zijn het realiseren van een divers aanbod, zowel grondgebonden woningen als appartementen. Daarbij wordt gekeken naar het zorgen van een flexibele toepassing van de bouwregels. Verder is er behoefte aan ruimte voor vernieuwende woonvormen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van Tiny Houses. Zover is het nog niet, eerst wordt er een stedenbouwkundig plan opgesteld. Daarna volgt er een wijziging op het omgevingsplan. Het streven is om eind 2023 te starten met het aanleggen van de nieuwe wijk en de bouw van de woningen.

Meedenken en praten

De verkeersontsluiting van de nieuwe wijk raakt de huidige omwonenden. De gemeente wil graag met hen in overleg, zodat zij kunnen meedenken en praten over de juiste oplossingen. Inmiddels hebben er zich al enkele omwonenden gemeld. In de komende periode volgen er verschillende participatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en belangstellenden. De informatieverstrekking over Horstkamp verloopt grotendeels via deze website. Hier kunnen geïnteresseerden zich op termijn opgeven als belangstellende voor een nieuwe (koop-) woning. Omwonenden en andere inwoners kunnen hierlangs opmerkingen, ideeën of aanvullingen op de plannen indienen. Periodiek volgt er een nieuwsbrief. Belangstellenden die zich hiervoor opgeven ontvangen deze vanzelf. Daarnaast zal de nieuwsbrief te downloaden zijn.

De Horstkamp nieuwsbrief

Het laatste nieuws direct in uw inbox


De haven van Elburg
De haven van Elburg