Ontwikkeling opstelling stedenbouwkundig plan Horstkamp

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de opdracht te verlenen voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouwwijk Horstkamp in Elburg. Wethouder Lyda Sneevliet vindt dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van de wijk: “Nu kan het echte ontwerpen en inrichten van de wijk beginnen. We hebben al een mooie basis met de eerder opgestelde schetsmodellen. Aan de hand van de participatiebijeenkomsten werken we de voorkeursvariant uit tot een definitief stedenbouwkundig plan”.

Gebiedsateliers

Het doel is om nog dit jaar een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de wijk vast te stellen. Om belanghebbenden en belangstellenden mee te laten denken, organiseert de gemeente meerdere gebiedsateliers. Deze bijeenkomsten vinden in juni en september plaats. Dan kunnen omwonenden, geïnteresseerden en andere belangstellenden of belanghebbenden op verschillende thema’s hun input leveren in het ontwerptraject. Het eerste gebiedsatelier is op uitnodiging (direct belanghebbenden), het tweede gebiedsatelier is voor iedereen.

Verkeersontsluiting

Een van de meest in het oog springende vraagstukken betreft de verkeersontsluiting. De oplossing hiervoor wordt meegenomen in het stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan. Het is de verwachting dat dit tegen het eind van dit jaar wordt gepresenteerd tijdens een informatieve inloopbijeenkomst.

De gemeente ontwikkelt de nieuwe wijk Horstkamp samen met grondeigenaren Den Bergh Ontwikkeling B.V. en Zondag Bouwgroep B.V. Woningcorporatie UWOON draagt zorg voor de bouw van sociale huurwoningen. Buro MA.AN stelt het stedenbouwkundig ontwerp op.

De Horstkamp nieuwsbrief

Het laatste nieuws direct in uw inbox