Terugblik informatieavond 24 oktober

De informatieavond over het nieuwbouwplan Horstkamp op 24 oktober jl. is erg druk bezocht. Daaruit blijkt wel dat de interesse voor deze nieuwe wijk heel groot is.

Tijdens de informatiebijeenkomst in Het Oostenlicht is voor genodigden (omwonenden) een presentatie gehouden door de projectleider van de gemeente en de stedenbouwkundige van buro MA.AN. Daarbij is door de gemeente kort teruggeblikt op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd na de eerste informatiebijeenkomst op 21 juni 2022. De stedenbouwkundige heeft toegelicht welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in de opzet van de wijk ten opzichte van het ontwerp dat getoond is op de eerste informatiebijeenkomst.

Tijdens de inloopbijeenkomst konden de aanwezigen bekijken hoe de nieuwe wijk eruit komt te zien. Op de posterpanelen waren onder andere de stedenbouwkundige opzet van de nieuwe wijk en de ontsluiting te zien. 

Hebt u er nog vragen over? Mail ons dan op [email protected]

Een impressie uit de presentatie van 24 oktober jl.